Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2013

cher-jm
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern "Na końcu tęczy"
Reposted fromakna akna viamoonscape moonscape

November 12 2013

cher-jm
Play fullscreen
Tylko Tobie...

October 27 2013

5418 9800

we-areso-infinite:

I will remember you.

Reposted fromzoozia zoozia viamoonscape moonscape

September 05 2013

cher-jm
1973 dc19
cher-jm
1613 64e9 500
cher-jm
1184 0bd8
cher-jm

- wy jesteście jak dwie połówki jabłka!

- i chyba obydwie lewe...

August 08 2013

5418 9800

we-areso-infinite:

I will remember you.

Reposted fromzoozia zoozia viamoonscape moonscape
cher-jm
cher-jm
6927 1afa
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli viakhloe khloe
cher-jm
6554 0217
Reposted fromkhloe khloe
cher-jm
8089 1149 500
Reposted byinyourheartovenorDajanaaangusiastyiwashopelesssmerfetka
cher-jm
8059 2257 500
Reposted byovenor ovenor
cher-jm
8004 fa63
Reposted byovenoromninimojoosmerfetkasatten

February 25 2013

cher-jm
7651 7cb2 500

February 19 2013

cher-jm
Play fullscreen
Dlaczego powiedz mi, tak mało wiesz?
Reposted byparanoirbomb-like

February 16 2013

cher-jm
Round and around and around and around we go
Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know

Not really sure how to feel about it
Something in the way you move
Makes me feel like I can't live without you
And it takes me all the way
 I want you to stay...

February 14 2013

cher-jm
8593 ec65 500

February 13 2013

cher-jm
cher-jm
- Obiecaj mi, że nigdy mnie nie zostawisz
- Obiecuje - odpowiedział a ona wtuliła sie
w jego klatkę i przywarła tak mocno że na
moment brakło im tchu. Wiedziała, że
kłamał. Wiedziała że ją zostawi , ale
...zakochane serce było bardzo łatwo oszukać
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl